Rendeletek


 Hatály Rendeletek
1992.01.01 9/1991. (XII.07.) egyes utcák átszervezéséről, illetve utcanevek megváltoztatásáról
1996.06.07 7/1996. (VI.07.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
1998.01.01 - 2013.01.01 11/1997. (XI.19.) HELYI ADÓKRÓL
1998.12.31 14/1998. (XII.31.) az üdülőterület utcáinak, részeinek elnevezéséről
1999.06.01 6/1999. (V.12.) az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról
1999.07.01 - 2011.12.31 7/1999. (V.12.) a lakossági folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését biztosító helyi közszolgáltatásról.
2000.02.01 1/2000. (II.01.) ebtartásról
2000.12.27 16/2000. (XII.27.) a közterület-használatról, védelméről és a közterület-használat díjáról
2002.04.16 4/2002. (IV.30.) muzeális intézményről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
2002.04.30 5/2002. (IV.30.) DUNASZEKCSŐÉRT! emlékplakett alapításáról és adományozásáról