A Pénzügyminisztérium tájékoztatása az Intézményi gyermekétkeztetésről.

A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési és szakképző intézményekben 2020. március 16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején – miután tanítási szünet nem került elrendelésre – továbbra is biztosítani szükséges a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a szerinti intézményi gyermekétkeztetést.

A Gyvt. 21/A. § (3) és (6) bekezdései értelmében az intézményi gyermekétkeztetést a települési önkormányzat köteles biztosítani:
• az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában,
• a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum részeként működő nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben,
• a fővárosi kerületi önkormányzat a főváros közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben,
• a fővárosi önkormányzat azon nevelési-oktatási intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik.

A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése értelmében az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:
• a bölcsődében és az óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családban élő gyermekek, a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek és a minimálbér 130%-át meg nem haladó egy főre eső havi jövedelemmel rendelkező családban élő gyermekek, valamint a gyermekvédelmi szakellátás keretében nevelésbe vett gyermekek részére;
• az 1-8. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint a nevelésbe vett gyermekek részére;
• a 9-12. évfolyamon a nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek részére.

Az intézményi gyermekétkeztetést a térítési díj 50%-os kedvezményével kell biztosítani:
• az 1-12. évfolyamon a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek, tanulók részére;
• a 9-12. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók részére.

A bölcsődékbe, köznevelési és szakképző intézményekbe a gyermekek/tanulók részéről történő bejárás tilalma miatt nehéz helyzetbe kerülhetnek azok a rászoruló családok, akiknek gyermeke az intézményben étkezik. Emellett a családjukból kiemelt, nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermekek tanítási napokon történő gyermekétkeztetését is a bölcsődék, köznevelési és szakképző intézmények biztosítják, melynek pótlására a gyermekotthoni ellátásban jelenleg csak korlátozottan van lehetőség.

Fontos, hogy mivel tanítási szünet nem került elrendelésre, a gyermekek ellátását az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosított fenti jogosultságok, kedvezmények alapján szükséges biztosítani. Az esetlegesen felmerülő többletkiadásokat, így például az étel kiszállításával kapcsolatos költségeket a központi költségvetési támogatás továbbra is fedezi.

Az intézményi gyermekétkeztetés biztosításának kötelezettsége kiterjed valamennyi, az adott intézményben jogviszonnyal rendelkező gyermekre, azonban az iskolalátogatási tilalom fennállása idején tekintettel kell lenni a gyermek lakhelyének az intézménytől való esetleges földrajzi távolságára is. Amennyiben a gyermek az intézménytől távolabbi településen tartózkodik életvitelszerűen, úgy indokolt egyedi megoldásokat – pl. a lakóhely szerinti önkormányzat bevonása – találni a gyermekétkeztetés biztosítására, elsősorban a rászoruló gyermekek esetében.