Tüzelőtámogatás igényelhető!

TÜZELŐTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

TISZTELT LAKOSSÁG!

 

Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy Dunaszekcső Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a tüzelőtámogatás helyi szabályairól szóló rendeletét.

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő pénzbeli ellátás formájában.

A támogatási kérelem a Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatalban (Dunaszekcső, Kossuth L. u. 35.) nyújtható be. A formanyomtatvány beszerezhető ügyfélfogadási időben, illetve letölthető a www.dunaszekcso.hu weboldalról.

A támogatás igénylésének menete:

 A tüzelőtámogatás igénylésére irányuló kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelmek benyújtási határideje:

2019. november 15.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

 

 

Dunaszekcső Község Önkormányzata

Kapcsolódó dokumentumok: