Megújul az Általános Iskola!

Mohácsi Tankerületi Központ „A Sombereki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” projekt pályázatán 149 779 532.-  Ft vissza nem térítendő támogatást nyert A Sombereki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7728 Somberek, Rákóczi utca 21.) székhelyintézménye és Dunaszekcsői Tagiskolája (7712 Dunaszekcső, Rév utca 4. fejlesztésére).

 

Ebből az összegből a dunaszekcsői Tagiskolára 66 658 032,- Ft összegű támogatás jut.

A Dunaszekcsői Tagiskola nyolc évfolyamon egy osztállyal működik, az alapfokú művészetoktatásban zeneművészeti ágon oktatják növendékeiket.

Az idegen nyelv oktatása központi szerepű német nemzetiségi iskola lévén, emelt óra számban oktatják a pedagógusok a német nyelvet. A tanulók jelentős része olyan családi háttérrel rendelkezik, mely nem képes otthon biztosítani a modern kor kihívásaira való felkészülés lehetőségeit, a technológiai fejlődéssel való lépéstartást.

Az egész életen át tartó tanulás képességének kialakítása az iskolára háruló feladat, ezt az alapkompetenciák eredményes fejlesztésével kívánja elérni. Az iskolában mindenki hozzáférhet a minőségi tudáshoz, így a meglévő egyenlőtlenségeket mérsékelni tudja az intézmény. Kiemelt feladatként kezeli a BTM tanulók és az SNI tanulók integrált fejlesztését.

Az ő számukra is biztosítja az iskola azokat a technikai feltételeket, melyeket speciális helyzetük megkíván, így biztosítva az alapkészségek biztos elsajátítását.

A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztés a tornaterem felújítása, korszerűsítése: a tornaterem aljzatcseréje, nyílászárók cseréje, homlokzat- és tetőszigetelés. Fontos a sportudvar felújítása és korszerűsítése A kültéri játékokra nagy az igény, és tisztában vannak a tanárok ezeknek az eszközöknek a fejlesztő hatásával is (egyensúly-, térérzékelés, mozgáskoordináció stb.), ezért szeretnék a parkba és a pálya mellé szabadidős és sportjátékokat felállítani. Az eszközöket óraközi szünetekben, testnevelésórán és szabadidős foglalkozások alkalmával is használni szeretnék a kicsik és a nagyok. Az iskola udvarán a kerékpártároló kialakítása és az az iskolai gyalogosbejárat felújítása. A nevelési tevékenység megvalósításához használt termek felújítása: padlószigetelés a földszinti tantermekben, parkettacsere mindkét szinten, ajtók cseréje, tantermi folyosók ablakainak javítása, a technika terem tetőszigetelése. A komfortos belső környezet kialakítása, és az energiával való gazdálkodás hatékonyabbá tétele céljából a fűtés korszerűsítésére van szükség. Az iskolaépületet védeni hivatott villámvédelmi rendszer teljes felújítása szükséges.

Befejezési határidő: 2018. október 31.