Legkésőbb 2019 első felében megtörténik a Dunaszekcsői Telelő Duna élőhelyrehabilitációs célú kotrása, Felső-zátonyi mellékág mederelzáró kövezés természetvédelmi célú korrekciója

Dunaszekcsői „Telelő” Duna élőhelyrehabilitációs célú kotrása, Felső-zátonyi mellékág mederelzáró kövezés természetvédelmi célú korrekciója
 

A kedvezményezett neve:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

A projekt címe:
Dunaszekcsői „Telelő” Duna élőhelyrehabilitációs célú kotrása, Felső-zátonyi mellékág mederelzáró kövezés természetvédelmi célú korrekciója

A szerződött támogatás összege:
272 000 000,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban):
100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében egyrészt meg kívánjuk valósítani a „Telelő” Duna részleges kotrását, a kotort anyag Duna-mederbe történő visszajuttatásával. A kotrási mező területének és az eltávolítandó üledék mennyiségének pontos meghatározására a geodéziai felmérések eredményeinek ismeretében kerül majd sor, mely felmérés a projekt keretén belül kerül megvalósításra. Másrészt kialakításra kerül egy olyan vízkormányzó műtárgy, amely már közepes vízállások idején is lehetővé teszi a holtág vízpótlásának biztosítását, valamint a Duna apadásakor alkalmas a víz holtágban történő visszatartására.

A beavatkozás eredményeként a „Telelő” Duna vízháztartásának javulását várjuk, beleértve a nagyobb állandó vízmélységet, víztömeget, továbbá a magasabb vízszint tartásának lehetőségét, melynek eredményeként megállnak a sekélyebb területek benövényesedési folyamatai.

A projekt keretében megvalósítjuk továbbá a Felső-zátonyi mellékág részleges kotrását, a kotort anyag Duna-mederbe történő visszajuttatásával. A kotrási mező területének és az eltávolítandó üledék mennyiségének pontos meghatározására a geodéziai felmérések eredményeinek ismeretében kerül majd sor, mely felmérés a projekt keretén belül kerül megvalósításra. Részben el kívánjuk bontani a mellékágat elzáró kőszórást. A keresztgát korrekciójának jellege, mértéke, jellemző paraméterei a felmérési eredmények ismeretében kerülnek majd meghatározásra a projekt keretein belül.

A beavatkozás eredményeként a víztest ismét olyan átfolyó rendszerű mellékággá fog válni, amelyen a mostaninál jelentősen alacsonyabb dunai vízállása esetén is átáramlik a folyó vize.

A projekttel érintett területre Natura 2000 fenntartási terv még nem áll rendelkezésünkre, a „Béda-Karapancsa” elnevezésű, HUDD20045 jelű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre vonatkozóan a jelen projekt keretében készül el.

Az építési tevékenységeken kívül a projekt keretében beszerzésre kerülnek a tervezett beavatkozások megalapozásához, megvalósításához, de leginkább a területen folytatott monitoring tevékenység ellátásához használandó eszközök is.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.

Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00065

A projekt területe Dunaszekcső község határában, a Duna árterületén található. A terület része a Duna-Dráva Nemzeti Parknak és egyben Natura 2000 terület is. A projekt célterülete egy összefüggő ártéri tömb, melyen belül a közvetlen beavatkozás érinteni fogja a Duna folyó Felső-zátonyi mellékágát, valamint a „Telelő” Duna elnevezésű holtágát. A projekt elsődleges célja a Duna árterére jellemző szárazodási folyamatok ellensúlyozása, és ezzel a biológiai sokféleség fenntartása, élőhely megőrzési és rekonstrukciós tevékenységek végzése, melyek által a projektgazda szeretné fenntartani és javítani az érintett területek ökológiai állapotát. A projektterületen – hasonlóan a Duna folyó más szakaszaihoz – a folyamszabályozás következtében olyan folyamatok zajlottak le és zajlanak ma is, amelyek természetvédelmi szempontból hátrányosak, és hosszú távon a területre jellemző egyes élőhely-típusok eltűnéséhez vezetnek. Ezek a folyamatok a folyó medrének süllyedése, és ezzel párhuzamosan a hullámtér és az ott található állandó és időszakos vizes élőhelyek feltöltődése, magasodása, összességében szárazodása. A folyamszabályozást szolgáló beavatkozások jelentős hatással voltak a célterületen található Felső-zátonyi mellékágra és a „Telelő” Duna elnevezésű holtágára. A Felső-zátonyi mellékág korábban folyamatosan áramló vízfolyású ágként működött, azonban egy kőszórásos keresztgát, valamint a felső és az alsó torkolatához épített terelőművek megépítésével rohamos feltöltődésnek indult, és ma már csak a nagyobb áradások esetén áramlik át rajta a Duna vize. Célunk az átfolyó rendszerű mellékág, mint jellegzetes és eltűnőben lévő vizes élőhely-típus visszaállítása és megőrzése. A „Telelő” Duna mára már egy lefűződött víztest, területére csak a Duna magas vízállásainál jut el a folyó vize. Az ilyenkor kilépő és jelentősen lelassuló víz a hordalékát lerakja, és egyre gyorsuló ütemben tölti fel a víztestet. Ebbe az irányba hatnak a természetes szukcessziós folyamatok is. Célunk ezek ellensúlyozása, és a víztest holtágként történő hosszú távú fenntartása a jövőben is, ezzel a vizes élőhely megőrzése. „Telelő” Duna rekonstrukciója A projekt keretében egyrészt meg kívánjuk valósítani a „Telelő” Duna részleges kotrását, a kotort anyag Duna-mederbe történő visszajuttatásával. A kotrási mező területének és az eltávolítandó üledék mennyiségének pontos meghatározására a geodéziai felmérések eredményeinek ismeretében kerül majd sor, mely felmérés a projekt keretén belül kerül megvalósításra. Másrészt kialakításra kerül egy olyan vízkormányzó műtárgy, amely már közepes vízállások idején is lehetővé teszi a holtág vízpótlásának biztosítását, valamint a Duna apadásakor alkalmas a víz holtágban történő visszatartására. A beavatkozás eredményeként a „Telelő” Duna vízháztartásának javulását várjuk, beleértve a nagyobb állandó vízmélységet, víztömeget, továbbá a magasabb vízszint tartásának lehetőségét, melynek eredményeként megállnak a sekélyebb területek benövényesedési folyamatai. Felső-zátonyi mellékág rekonstrukciója A projekt keretében egyrészt meg kívánjuk valósítani a Felső-zátonyi mellékág részleges kotrását, a kotort anyag Duna-mederbe történő visszajuttatásával. A kotrási mező területének és az eltávolítandó üledék mennyiségének pontos meghatározására a geodéziai felmérések eredményeinek ismeretében kerül majd sor, mely felmérés a projekt keretén belül kerül megvalósításra. Másrészt részben el kívánjuk bontani a mellékágat elzáró kőszórást. A keresztgát korrekciójának jellege, mértéke, jellemző paraméterei a felmérési eredmények ismeretében kerülnek majd meghatározásra a projekt keretein belül. A beavatkozás eredményeként a víztest ismét olyan átfolyó rendszerű mellékággá fog válni, amelyen a mostaninál jelentősen alacsonyabb dunai vízállása esetén is átáramlik a folyó vize. Natura 2000 fenntartási terv készítése A pályázat keretében elkészül a projektterülettel érintett „Béda-Karapancsa” elnevezésű, HUDD20045 jelű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre vonatkozó Natura 2000 fenntartási terv, amely megalapozhatja a Natura 2000 területet érintő jövőbeni élőhely-fejlesztési célú beavatkozásokat Az élőhelyek kezeléséhez kapcsolódóan beszerzésre kerülő monitoring eszközök: kenu és felszerelései (evezők, mentőmellény), laptop, nyomtató, vízálló terepi GPS adatgyűjtő + DT Explorer Prof. szoftver, fényképezőgép. A tervezett beavatkozások várhatóan jó hatással lesznek a közvetlen beavatkozási területet övező ártéri erdők vízellátására, ezen keresztül egészségi állapotára, valamint a kotort anyag visszajuttatása a főágba - ha várhatóan csekély mértékben is -, de hozzájárul a Duna hordalék-háztartásának javításához. A szabályozásból eredő egyik probléma ugyanis épp a folyómeder túlzott eróziója.

forrás: http://www.ddnp.hu/dunaszekcsoi-telelo-duna-elohelyrehabilitacios-celu-kotrasa-felso-zatonyi-mellekag-mederelzaro-kovezes-termeszetvedelmi-celu-korrekcioja