Önkormányzati rövidhírek 2017.

Az Idősek Napközi Otthona

 

elkeszult  elkeszult,

a Művelődési Ház I. üteme

homlokzat,

és az Orvosi Rendelő felújítása

varo

után 2016. év végére befejeződött az Óvoda felújítása is.

 ovoda_felujitas  ovoda_felujitas  ovoda_felujitas

Az építési munkálatokra az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen pályázat útján 44.000.000.- Ft támogatást nyertünk.

 

2017. év elején megtörtént a Széchenyi utca szennyvízhálózat bővítésének ( 80 m hosszban az üdülőterületen) műszaki átadása. Az építési munkák 2 473 325,-Ft+ áfa értékben történtek.

 

A tavalyi évben a Napközi Konyha felújítására benyújtott pályázatunk elbírálása megtörtént, a pályázat elnyerte a felújításhoz igényelt támogatást. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után az Önkormányzat megkötötte a vállalkozási szerződést a nyertes ajánlatot adó kivitelezővel (AKEBA KFT.). A szerződés szerint a munka 33 467 937 Ft+ Áfa-ba fog kerülni. befejezési határidő 2017. november 30.

A projekt keretén belül megvalósításra kerül többek között:

- a mozgáskorlátozottak részére akadálymentes útvonal az étkező megközelítésére.

- akadálymentes WC.

- új WC csoport

- korszerű női és férfiöltöző

- A fűtési rendszer korszerűsítése

- A falak felnedvesedésének megszüntetése, illetve megfelelő műszaki megoldással kiszellőztetése.

- Állmennyezet készítése, új burkolatok, nyílászárók cseréje.

- Az udvari és utcai homlokzaton 10 cm vastag polisztirol habos szigetelés vékonyvakolat színezéssel.

- Tetőszerkezet felújítása a szükséges megerősítésekkel, új cserépfedéssel.

- Az elektromos hálózat felújítása.

- Megújuló energiahordozó a tetőszerkezetre.

epites_kozben

 

Az Óvoda mellett lévő Húsboltot üzemeltető vállalkozó sajnos az üzlet megszüntetése mellett döntött. Az épületet felajánlotta az Önkormányzatnak megvételre. A Képviselő-testület az Óvoda területének bővíthetősége érdekében a felajánlást elfogadta, és az ingatlant 4.000.000.- Ft-ért megvásárolta. A vételárat pályázati pénzből fizette ki

. 

 

Közmunkaprogram keretében folyamatban van a Wesselényi (kb. 90-100 m) és a Tinódi utcák ( kb. 180 m) szilárd burkolattal történő megépítése. A kialakítandó beton burkolatok a közlekedés javításán kívül a csapadékvíz elvezetést is javítja az utcákban. A Tinódi utcában a burkolatmegépítése előtt a vízvezeték rendszer átépítése is meg fog történni. A kivitelezés tervei elkészültek, jelenleg az engedélyezési eljárás folyik.

 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában 47 930 507 Ft-ot nyertünk pályázat útján. A projekt keretében az Önkormányzati Hivatal külső felújítása és energetikai korszerűsítése valósul meg.

A felújítás keretében a teljes épület tetőfedése cserére kerül, a meglévő cserépfedések helyett új kerámiacserép fedés készül, új lécezéssel, fóliaterítéssel. Az elöregedett nyílászárók helyett fa típusú, egyedi szerkezetek, négy rétegű üvegezéssel ellátott, fokozott légzárású ablakok kerülnek beépítésre. A homlokzati és födémszigetelés valósul meg. Új elektromos hálózat kerül kialakításra, ezzel párhuzamosan a gyengeáramú vezetékrendszer is ki lesz alakítva.

A felújítást követően energiatakarékos ledes armatúrák kerülnek felszerelésre a régi, energiapazarló fénycsövek helyett. Az energiatakarékosság céljából továbbá a napenergia hasznosítása valósul meg a villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítésével. A tervezett felújítás során egy apríték tüzelésű kazán kerül beszerzésre és rendszerbe állításba a két meglévő vegyes tüzelésű kazán mellé a fűtési költségek minimalizálása érdekében.

 

Elbírálás alatt van az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi támogatására benyújtott pályázatunk. A pályázatban a Rózsa utca burkolatának teljes felújítását céloztuk meg a Posta utcától a Szőlő utcáig terjedő szakaszon. Az azfaltréteg 2928 m2-en újul meg, amennyiben kedvező lesz a pályázatunk elbírálása. Várható bekerülési költség: bruttó 22.500.000.- Ft

rozsa_u_felujitas  rozsa_u_felujitas

 

Folyamatban van továbbá a Széchenyi utcai vízvezeték rendszer egyes részeinek átépítését célzó munkák tervezési és engedélyezési eljárás.

 

Előreláthatólag 2017. augusztus 21-én kezdődik az erősen feliszapolódott, és növényzettel benőtt Lánka patak tisztítása a Szabadság téri hídtól É-i irányba. A patak mellett lakókat megkértük, hogy a parti sávot a munkálatok idejére tegyék szabaddá, az esetleges ott lévő terményeket a kivitelezés kezdetéig szedjék fel.

lanka