Kötelező a parlagfű elleni védekezés

A parlagfű hazánk leggyakoribb gyomnövénye, melynek virágpora több allergiás megbetegedés kiváltója, mint az összes többi allergén növényé együttvéve. Éppen ezért a parlagfű irtására vonatkozó előírásokat komolyan kell venni.

Valamennyi ingatlan tulajdonosának, használati, haszonélvezeti és kezelési jogával rendelkező természetes, illetve jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek kötelezettsége a parlagfű elleni védekezés. A hatékony gyomirtás szükségességét nem csak az indokolja, hogy e növény pollenje több millió embernél vált ki allergiás reakciókat, hanem az általa okozott jelentős terméskiesés is.  Jelenleg Baranya megyében a parlagfű fejlettsége igen változatos képet mutat, de a fejlettebb egyedeken már láthatók a virágbimbó kezdemények.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17 § (4) bekezdése értelmében „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” Július 1-jét követően a védekezési kötelezettség teljesítését belterületen a jegyző, külterületen a Baranya Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak földhivatali osztályain dolgozó földügyi szakügyintézők ellenőrzik. Amennyiben az ellenőrzések során a védekezési kötelezettség nem megfelelő végrehajtását vagy elmaradását állapítják meg, eljárás indul.

A felderített, parlagfűvel szennyezett ingatlanokon az eljáró hatóságok közérdekű védekezést rendelnek el (kultúrnövénnyel borított területen a parlagfű borítottságától, és a kultúrnövény tőszámától függően). A kényszerkaszálás és minden ezzel kapcsolatos hatósági feladat költsége a védekezést elmulasztót terheli. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a mulasztóval szemben, minden esetben növényvédelmi bírságot szab ki, melynek összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Mértékét a fertőzött terület nagysága, valamint a parlagfűvel való felületi borítottság határozza meg. A növényvédelmi bírság és a közérdekű védekezés elrendelése során felmerült költségeket határidőre történő meg nem fizetésük esetén adók módjára hajtják be.

A Földművelésügyi Minisztérium, valamint a fővárosi és a megyei kormányhivatalok közösen országos parlagfű koordinátori hálózatot hoztak létre. A hálózat szakemberei fogadják a parlagfűvel kapcsolatos közérdekű bejelentéseket, összefogják a mentesítéssel kapcsolatos feladatokat, gondoskodnak a Földművelésügyi Minisztérium pályázatán támogatást nyert civil szervezetek parlagfűmentesítési munkájának segítésről. Baranya megyében a parlagfű koordinátori feladatokat Csizy Gábor látja el, aki a 20/4347387-es telefonszámon, valamint a csizy.gabor@baranya.gov.hu e-mail címen várja a bejelentéseket.